Hatha Yoga
Les-informatie en voorwaardenHatha Yoga in Helvoirt
Het yogaseizoen begint 10 januari en loopt tot en met 27 juni 2017. Een les duurt 1,15 uur en kost € 9,50 per les.
Leskosten januari tot en met juni 2017 : € 209,- (22 lessen).

Betalingswijze
Het totale bedrag overmaken vóór de eerste les van januari op NL70 ASNB 0707 3525 17, ten name van Schoonheid en Meer Helvoirt onder vermelding van yoga Helvoirt.
Indien het lesgeld niet op tijd via de bank is betaald dan dient het lesgeld in de 1e les contant te worden voldaan.
Restitutie van lesgeld (bij voortijdig stoppen, gemiste lessen of vakantie) is niet mogelijk. Bij langdurige ziekte bespreken we samen hoe verder te handelen.

Locatie en lesdag Helvoirt
Van der Heijden Antiquairs, Vendelstraat 2, Helvoirt.
dinsdag 09.15 - 10.30 uur ingang via de bloemenwinkel
dinsdag 19.45 - 21.00 uur ingang via de grijze poortHatha Yoga in Esch
Het yogaseizoen begint 9 januari en loopt tot en met 26 juni 2017. De les duurt een uur en kost 8,25. Leskosten januari tot en met juni 2017 : € 165,- . (20 lessen).

Betalingswijze
Het totale bedrag overmaken vóór de eerste les van januari op NL70 ASNB 0707 3525 17, ten name van Schoonheid en Meer Helvoirt onder vermelding van yoga Esch.
Indien het lesgeld niet op tijd via de bank is betaald dan dient het lesgeld in de 1e les contant te worden voldaan.
Restitutie van lesgeld (bij voortijdig stoppen, gemiste lessen of vakantie) is niet mogelijk. Bij langdurige ziekte bespreken we samen hoe verder te handelen.

Locatie en lesdag Esch
De Es,Dorpsstraat 5 c, Esch.
maandag 10.00 - 11.00 uur
maandag 11.15 - 12.15 uur

Geen les op
Er is geen les op de volgende dagen ivm vakanties van de basisschool:
- 27 februari Voorjaarsvakantie
- 17 april 2e Paasdag
- 24 april Meivakantie
- 1 mei Meivakantie
- 5 juni 2e PinksterdagCursusvoorwaarden
 • Het yogaseizoen bestaat uit 2 blokken: van september tot en met december en van januari tot en met juni; u schrijft zich voor elk blok apart in.
 • Door inschrijving verbindt u zich aan één blok en u betaalt het lesgeld voor dat blok in één keer.
 • Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
 • Het lesgeld dient voor de start van het seizoen te zijn betaald (per bank of contant); indien niet tijdig is betaald kan de toegang tot de les worden ontzegd.
 • Graag tijdig afmelden bij verhindering via mail, What's app of op telefoonnummer 06- 30 77 43 19.
 • Gemiste lessen kunnen niet worden meegenomen naar het volgende seizoen.
 • Gelieve lichamelijke en/of psychische klachten vooraf te melden aan de docent zodat gekeken kan worden naar eventuele aanpassing van de oefeningen.
 • De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten; bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelende specialist te worden geraadpleegd.
 • U volgt de lessen op eigen risico.
 • Tijdens de les wordt erop gewezen dat geen enkele oefening pijn mag doen; u oefent binnen uw eigen mogelijkheden.
 • De yogadocent is op generlei wijze aansprakelijk voor letsel / kwetsuren.
 • De yogadocent is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade aan/van persoonlijke eigendommen; geadviseerd wordt geen waardevolle spullen mee te nemen naar de les.
 • Bij verhindering van de yogadocent kunnen de lessen door een andere yogadocent worden waargenomen.
 • Met vragen kunt u altijd bij mij terecht, telefonisch, per mail of na de les.
 • De yogadocent is aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) en zal de Beroepscode van de VYN naleven.
 • Informatie over de Vereniging Yogadocenten Nederland is te vinden op www.vyn.nu
 • Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze voorwaarden.

is lid van de Vereniging van Yogadocenten Nederland
Isabel Froklage is gediplomeerd Saswitha- Yogadocent met verschillende specialisaties.
Zie Isabel Froklage in hoofdmenu voor meer informatie.


Schoonheid&Meer, huidverzorging en yoga,